Bogudgivelse – Nye og mellemkommende oplysninger i sager om prøvelse af forvaltningsakter

Standard

Jeg har udgivet en eBog samt paperback med titlen “Nye og mellemkommende oplysninger i sager om prøvelse af forvaltningsakter“. Du er velkommen til at kontakte mig såfremt du ønsker at købe et fysisk eksemplar af bogen, mens eBogen kan købes hos Saxo. Prisen er 149,00 kr. for begge udgivelser.

Bogen er baseret på en besvarelse af Aarhus Universitets prisopgave for 2011 ved Det Samfundsfaglige Fakultet, Juridisk Institut, med titlen ”Mellemkommende oplysninger i sager om prøvelse af forvaltningsakter” der blev tildelt accessit. I forbindelse med prøvelsen af forvaltningsakter kan der fremkomme nye og mellemkommende faktiske og retlige oplysninger, som har betydning i forhold til adgangen til prøvelsen. Herudover rejser der sig et spørgsmål omkring hvilke faktiske og retlige oplysninger der skal indgå i selve prøvelsen. Bogen er et forsøg på at bidrage med en beskrivelse, fortolkning og systematisering af gældende ret i forhold til nye og mellemkommende oplysningers betydning i sager om prøvelse af forvaltningsakter. Emnet er relativt ubeskrevet i den juridiske litteratur, og har indtil nu alene haft karakter af et mindre bispørgsmål i forbindelse med prøvelsen af forvaltningsakter.

Du er velkommen til at kontakte mig, såfremt du ønsker at købe et eksemplar af bogen.

bog