Talentpris 2015

Standard

Jeg modtog d. 6. november 2015 Foreningen af Ansættelsesadvokaters Talentpris 2015. Priskomiteens indstilling:

“Kristian har med stort engagement fulgt området for den skattemæssige behandling af godtgørelser i almindelighed og af godtgørelser som ydes i forbindelse med fratræden i særdeleshed. Kristian har i den forbindelse udarbejdet flere artikler, som er praktisk anvendelige for advokater inden for arbejds- og ansættelsesret, hvor problemstillingen er jævnligt forekommende. Kristian Bro har stillet dette arbejde til fri afbenyttelse på sin blog: kristianbro.com 

Med sit arbejde inden for dette område har Kristian Bro således medvirket til at afklare en relevant problemstilling og bidraget til, at hans kolleger kan drage nytte heraf i deres daglige rådgivning.

Det er Ansættelsesadvokaters opfattelse, at dette arbejde af en yngre advokatfuldmægtig inden for det arbejds- og ansættelsesretlige felt, og som kommer Ansættelsesadvokaters medlemmer til gode, fortjener en særlig anerkendelse, hvilket Talentprisen er udtryk for.”

7ea80a00-1963-458a-a2bc-0bda30ecf17d-original