Skatterådets afgørelser af 29. april 2014 – beskatning af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Standard

Skatterådet har nu taget stilling til beskatningen af godtgørelser der relaterer sig til fratrædelse. Afgørelserne er i overensstemmelse med min vurdering heraf i tidligere offentliggjorte artikler af februar 2014 og august 2013.

Skatterådet nåede frem til, at godtgørelser der relaterer sig til fratræden beskattes i henhold til ligningslovens § 7U. Skatterådet nåede i den konkrete sag frem til, at udgiften til godtgørelse var en fradragsberettiget driftsudgift for arbejdsgiveren.

Se et skriv om afgørelserne SKM2014.354.SR og SKM2014.355.SR her.