Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Standard

Det konkluderes i artiklen, at Skatterådets bindende svar af 28.1.2014 (SKM2014.85.SR OG SKM2014.86.SR) vedr. beskatningen af godtgørelser i henhold til forskelsbehandlingsloven der relaterer sig til fratræden er i strid med gældende ret.

Du kan finde artiklen her.